Koje su indikacije za prenošenje smrznutog embriona prilikom pripreme pacijentkinje za postupak?

Koje su indikacije za prenošenje smrznutog embriona prilikom pripreme pacijentkinje za postupak?

Koje su indikacije za prenošenje smrznutog embriona prilikom pripreme pacijentkinje za postupak?

Dva protokola se koriste u FET ciklusima. Oba uključuju uzimanje hormona, estrogena i progesterona, kako bi se materica pripremila za implantaciju. Koliko dana je transfer nakon perioda zamrznutog prenosa embriona? Koji se dan ciklusa vrši FET?
Odgovor: dr Raul Olivares, Ginekolog, medicinski direktor i vlasnik Barselona IVF

Dan prenosa embriona u ciklusu smrznutog embriona mnogo zavisi od toga da li uzimate hormone ili ste u prirodnom ciklusu. Ideja je da trebamo sinhronizovati starost embriona, koji se obično zamrzava petog dana sa danom progesterona, jer embrion petog dana treba prenijeti petog dana progesterona, tako da dužina ciklusa nije tako relevantna. Progesteron možete započeti 10., 15. ili 16. dana ciklusa. Obično, kada endometrijum dostigne pravu veličinu u prvoj fazi, a onda jedino što radimo je da pacijentkinje započnu progesteron, a embrion prenesemo petog dana progesterona kako bismo bili sigurni da postoji ta sinhronizacija između endometrijuma i embriona.

? Zajedno na putu do beba ?