SAKUPLJANJE SPERME

SAKUPLJANJE SPERME

Prikupljanje i priprema sperme dio je tehnika potpomognute reprodukcije: IUI i IVF. Adekvatno sakupljanje i optimalna priprema mogu uticati na broj kvalitetne sperme koja bi mogla da oplodi jajnu ćeliju i razvije se u embrion.
Sakupljanje sperme sastoji se u dobijanju sperme, obično masturbacijom, za tehnike pomoćne reprodukcije. Masturbacijom se uzorak sakuplja direktno u čistu šolju. Ovo se obično izvodi u klinici za plodnost, u privatnom dijelu.
Postoje i posebni netoksični kondomi za sakupljanje koji predstavljaju posebne kondome koji omogućavaju sakupljanje sperme seksualnim odnosom. Komercijalni kondomi se ne mogu koristiti. Kada muškarac nema spermu u ejakulatu, sperma se može prikupiti hirurškom ekstrakcijom. Operacija uključuje lokalnu anesteziju i / ili sedaciju i sakupljanje sperme iz epididimisa (PESA) ili iz testisa (TESE). Ove tehnike se izvode kao dnevni slučajevi i mogu se koristiti kada muškarac ima vazektomiju, kada postoji prepreka, kada postoje problemi sa ejakulacijom ili kada je broj spermatozoida nizak. Važno je da najmanje dva dana, ali ne više od pet dana prije uzimanja uzorka sjemena nemate seksualne aktivnosti (ejakulaciju).
Priprema sperme
Sa sakupljenom spermom klinika za plodnost pažljivo rukuje i skladišti uzorak. Dobra laboratorija koristiće neotrovne posude, pipete i epruvete pod kontrolom kvaliteta, koje su sigurne i nisu štetne za reproduktivne ćelije čovjeka. Sperma se čuva u rastvoru sa ugljenim hidratima i aminokiselinama, tako da dobija hranljive materije i energiju za opstanak. I svježa i smrznuta sperma mogu se koristiti za vantjelesnu oplodnju / ICSI / IUI, a obije imaju sličnu stopu trudnoće i živorođenosti.
Možda ćete morati da koristite smrznutu spermu ako:
• Ponavljate IVF cikluse: smrznuta sperma povećava pogodnost i pristupačnost
• U slučaju očuvanja plodnosti muškaraca: u slučaju raka ili medicinskog tretmana koji ugrožava plodnost, zamrzavanje sperme je način očuvanja plodnosti za budućnost.
• U donatorskoj spermi: ako trebate koristiti donatorsku spermu iz banke sperme, ona će biti zamrznuta.
Ključne tačke:
• Sakupljanje sperme za liječenje plodnosti obično se odvija masturbacijom.
• U nekim slučajevima se za prikupljanje sperme mogu koristiti posebni kondomi, elektroejakulacija ili hirurški zahvati.
• Laboratorija će pripremiti spermu za IUI / IVF / ICSI.

? Zajedno na putu do beba! ?