DA LI SU PH VRIJEDNOSTI U INKUBATORIMA EMBRIO KULTURE  PRAVILNE?

DA LI SU PH VRIJEDNOSTI U INKUBATORIMA EMBRIO KULTURE  PRAVILNE?

Kontrola pH u medijumu za kulturu embriona embriolozi često smatraju teškom. Ipak, održavanje optimalnog fiziološkog opsega pH od 7,20 – 7,40 je neophodno za održavanje održivosti oocita i embriona. Mnoge funkcije u ćelijama embriona kao što su glikoliza, metabolizam proteina, citoskeletna dinamika, transport ćelija i epigenetske funkcije zavise od pH.
Postoji nekoliko faktora za razumijevanje koji svi doprinose pH u medijumu. Ispod ćete pronaći neke od njih i kako zaobići ovaj problem.
Osnovne hemije
Prvo, moramo razumjeti osnovnu hemiju koja stoji iza postizanja pH u medijumu. Mediji za kulturu sadrže natrijum bikarbonat (Na2HCO3) koji se disocira u vodi prema:

Na2HCO3 + H2O↔H2CO3 + Na + + OH-

Kada se u medij doda CO2, to će dovesti do ravnoteže koja će uticati na pH-vrednost medijuma za kulturu (pH je -log [H +]):

CO2 (g) + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3- + H +

Kao rezultat gore navedene reakcije, kada se nivo CO2 poveća u inkubatoru, formiraće se više H + i pH će opadati. Otuda je količina CO2 ta koja pokreće pH vrijednost medijuma za kulturu. Stoga je od najveće važnosti koristiti nivo CO2 koji preporučuje proizvođač medija kao početnu tačku za podešavanja CO2 za kulturu embriona. 6% CO2 treba koristiti za medijske proizvode Vitrolife.
Takođe je važno razumjeti i na odgovarajući način kontrolisati povezanu opremu i potrošni materijal kao što su inkubatori, uređaji za merenje CO2 i gas. Takva razmatranja su navedena u nastavku.
Za mjerenje CO2 u vlažnim inkubatorima
Uređaji sa infracrvenim senzorom obično se koriste za mjerenje CO2 u inkubatorima. Međutim, molekuli vodene pare u vlažnim inkubatorima mogu oštetiti infracrvene senzore i vodena para mora biti uklonjena iz uzorka gasa prije mjerenja CO2. Uređaji za mjerenje CO2 predstavljaju podatke u procentima od ukupnog prisutnog gasa, pa će koncentracija CO2 u suvom uzorku biti nešto veća nego u vlažnoj atmosferi u inkubatoru i to mora biti ispravljeno.
Svaki uređaj za mjerenje CO2 obezbijediće faktor korekcije, ali kao približna procjena, mjerenje od oko 6,3-6,5% CO2 izmjereno u suvom uzorku bilo bi ekvivalentno 6,0% CO2 u vlažnom inkubatoru. Bez ove korekcije uvijek će se precijeniti nivo CO2 u humifikovanom inkubatoru i, shodno tome, embrioni se mogu kultivisati u pH većem od željenog. To nije slučaj ako koristite suve inkubatore.
Upotreba prethodno pomiješanih gasova
Može se pomisliti da CO2 i pH nisu problem kada se koriste prethodno pomiješani gasovi od 6% CO2 i 5% 02. Ali ako provjerite sertifikat dobavljača gasa, otkrićete da se promjene u procentu CO2 javljaju između plinskih boca, ponekad i do + 0,4%. Ovo odstupanje od 6% CO2 može prouzrokovati prilično velika odstupanja pH, posebno u kombinaciji sa mjerenjem nivoa CO2 u vlažnom inkubatoru i ne korišćenjem faktora korekcije vlažnosti. Uvijek pročitajte potvrdu o analizi kada instalirate novu plinsku bocu i prilagodite je u skladu s tim. Ako je moguće, razgovarajte sa dobavljačem gasa kako bi vam obezbijedili uputstva koja sadrže tačnu koncentraciju CO2.
Serijska veza inkubatora
Još jedan faktor koji treba razmotriti je kako je osmišljeno snabdijevanje gasom inkubatora u IVF laboratoriji. Da li su inkubatori povezani u seriju iz uputstva sa CO2? Ako je to slučaj, treba osigurati da oni inkubatori koji su najudaljeniji od dovoda još uvijek imaju potreban pritisak i protok gasa. Ako ne, ovo može objasniti razlike u pH medijuma u ​​proksimalnom i distalnom inkubatoru.
Domet
Preporuka od 6% CO2 važi za klinike na nivou mora ili blizu njega. Ako se vaša klinika nalazi na većoj nadmorskoj visini, nivo CO2 u inkubatoru mora se povećati zbog nižeg djelimičnog vazdušnog pritiska iznad nivoa mora prema donjem grafikonu.

Grafikon 1. Oznaka potrebnog povećanja procenta CO2 da bi se dobio pH od približno 7,30 sa povećanjem nadmorske visine.

Više o pH i kulturi embriona na velikim nadmorskim visinama možete pročitati ovde: https://blog.vitrolife.com/togetherallthevai/considerations-for-embrio-culture-at-high-altitude

Zaključak

Ako ne uspijete da održite tačan pH u medijumu za kulturu embriona, rezultati će biti smanjene brzine cijepanja embriona, poremećaji u regulaciji citoskeleta i nesposobnost embriona da održavaju proizvodnju energije. Drugim riječima, ugrožena održivost embriona rezultira neoptimalnom stopom trudnoće i implantacije.
Kako možete osigurati da je pH tačan u vašim inkubatorima za kulturu embriona? Budući da postoji toliko mnogo faktora koji utiču na pH, jedini način da budete sigurni da se embrioni vašeg pacijenta uzgajaju u optimalnom pH opsegu od 7,20-7,40 je često mjerenje pH pomoću kalibrisanog odgovarajućeg pH-metra i mjerenje u odgovarajućem pred-uravnoteženom stanju medija. Mjerenje pH je zadatak koji zahtijeva znanje i iskustvo, a trening je jedini način da se to postigne. Zato pitajte vašeg ebriologa za vaše embrione kakvi su im uslovi i sta se sve zbiva u periodu dok čekamo do transfera i odluke izbora!
Dr Ann-Helene Jakobsson, 7. maja 2021.Vitrolife

?Zajedno na putu do beba!?