Inicijativa za sastankom sa Gradonačelnikom Podgorice Ivanom Vukovićem

Inicijativa za sastankom sa Gradonačelnikom Podgorice Ivanom Vukovićem

Prenosimo Vam mail proslijedjene inicijative za sastankom sa Gradonačelnikom Podgorice dr Ivan Vuković

Poštovani,

U ime Fondacije “I ja imam pravo da budem mama”, obraćam Vam se sa molbom da razmotrite mogućnost prijema i sastanka gdje bi Vam bili predstavljeni novi načini unapređenja zdravstvenog sistema liječenja stanovnika Podgorice od neplodnosti i politike kontracepcije, gdje bismo bili aktivni učesnici kreiranja primjera dobre prakse i saradnje sa Evropskim institucijama. 

Takođe Vas molimo da prihvatite naš predlog za finansijsku pomoć parovima koji se ne mogu ostvariti kao roditelji osim u programima surogat majčinstva. 

Kao Nevladina Fondacija I ja imam pravo da budem mama, upućujemo Vam zahtjev za jednokratnu finansijsku pomoć u vidu podsticaja rađanja đece u Glavnom gradu, parovima koji su iz zdravstvenih razloga primorani da koriste programe potpomognute oplodnje u inostranstvu, programe surogat majčinstva. 

Predlogom i Nacrtom izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, nijesmo uspjeli da implementiramo brigu i liječenje za ovu kategoriju građana Crne Gore, ostavljajući nam odgovre da će se u Plenumu Skupštine raspravljati o surogat majčinstvu i mogućnosti kreiranja novog Zakona o surogat majčinstvu, kao i liječenju matičnim ćelijama u nekom narednom periodu.  Uspjeli smo da povećamo broj postupka vantjelesne oplodnje sa sa čime ste upoznati, kao i uvođenje novih procedura.

Obzirom da u svijetu program surogat majčinstva (zamjenska trudnoća negenetski povezane surogat žene) iziskuje ogromne finansijske troškove od 60 hiljada dolara pa i preko 120 hiljada dolara, mi smo kao predstavnici pacijenata sa problemom infertiliteta, pronašli programe znatno jeftinije u Iranu, gdje smo sklopili Memorandum o saradnji sa TebMed Iranskim zdravstvenim facilijatorom usluga, u visini garantovanih programa (garancija 100% za rođenje djeteta) od 25 hiljada dolara.

U Fondaciji je trenutno prijavljeno 5 parova iz Podgorice, od kojih su 4 u proceduri što njihovi ukupni troškovi iznose 125 hiljada dolara, i što se tiče brojčano parova koji su mogući konkurenti za program surogat majčinstva, projektovano je da će brojka biti povećana u narednom periodu.

Poštujući institucije Crne Gore i lokalnu samoupravu, kao zajednički dom koji izgrađujete, ulažete, unapređujete život građana, nadamo se da ćete naći način podsticaja i jednokratne finansijske pomoći parovima da bi se ostvarili u najljepšoj ulozi u životu a to je roditeljstvo i povećanje brojnosti porodice. Cilj nam je zajednički a to je rađanje novih života i da nas je što više.

Našom zajedničkom iskustveno pozitivnom realizovanom praksom unapređenja života građana Podgorice, ukazane brige o liječenju neplodnosti i Vašom, po prvi put ukazanom pomoći građanima Podgorice, Memorandumom o finansijskim pomoćima liječenja neplodnosti, dajemo Vam inicijativu predologa poboljšanja u više oblasti: 

FOKUSNE OBLASTI:

1.       Rak grlića materice

2.       Dječji brak

3.       Sveobuhvatno seksualno obrazovanje

4.       Pristup kontracepciji

5.       Planiranje porodice

6.       Sakaćenje ženskih genitalija

7.       Fistula

8.       Rodna ravnopravnost

9.       Prava djevojaka

10.    HIV/AIDS

11.    Smrtnosti majki

12.    Menstrualno zdravlje

13.    Nedonoščad

14.    Bezbjedan abortus

15.    Univerzalna zdravstvena pokrivenost

16.    Vakcine

17.    Nasilje nad ženama

U nastavku Vam šaljemo kratak rezime i upoznavanje sa mogućim rješenjima kako bismo unaprijedili zajednički uslove za zaštitu naše mladosti i više rađanja djece. Globalna parlamentarna alijansa za zdravlje, prava i razvoj (GPA) je fleksibilna parlamentarna inicijativa koja ima za cilj da podstakne napore parlamentaraca da ostvare SDG, posebno u oblastima zdravlja i ljudskih prava. Pružaju platformu za parlamentarce iz cijelog svijeta da se zalažu za bolju zdravstvenu zaštitu, širenje ljudskih prava i ispunjavanje ciljeva održivog razvoja (SDG) kako u svojim zemljama tako iu inostranstvu. Napori da se poboljša zdravlje, prava pojedinaca i razvoj su, međutim, propali u mnogim zemljama zbog osnovnih ekonomskih, političkih, društvenih i kulturnih ograničenja i/ili ideološki vođenih kampanja. Cilj je da se parlamentarcima iz cijelog svijeta obezbijedi platforma za zalaganje za bolju zdravstvenu zaštitu, proširenje ljudskih prava i postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG) kako u svojim zemljama tako i u inostranstvu. Trenutno ima preko 160 parlamentarnih članova Alijanse iz preko 80 zemalja širom svijeta. Smatramo da saradnjom i članstvom sa ovakvim timom možemo ravnopravno učestvovati u kreiranju boljih politika. Šesto izdanje EPF-ovog atlasa o evropskoj politici kontracepcije pokrenuto je u Evropskom parlamentu 8. februara 2023. Atlas otkriva veoma neujednačenu sliku Evrope. Zemlje sa najboljim učinkom su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Belgija; Zemlje na dnu rang-liste su Crna Gora, Poljska, Bosna i Hercegovina i Mađarska. Politika kontracepcije Atlas Evropa je istraživački projekat koji vodi Evropski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava, koji istražuje kako evropski javni organi rade u: pristupu kontracepciji, savjetovanju i onlajn informacijama.

Nešto više o Atlasu evropske politike kontracepcije za predhodnu godinu 2022.

Pristup kontracepciji trebao bi biti ključna briga u osnaživanju građana da planiraju svoje porodice i živote.  Ipak, Atlas kontracepcije – mapa koja prikazuje 46 zemalja širom geografske Evrope o pristupu modernoj kontracepciji od 2017. – nastavlja da otkriva vrlo neujednačenu sliku širom Evrope. 

Nalazi pokazuju da za mnoge evropske zemlje osiguravanje da ljudi imaju izbor u pogledu reproduktivnog života nije prioritet.  Sada u svom četvrtom izdanju, Atlas prati vladina pravila o pristupu kontraceptivnim zalihama, savjetovanju o planiranju porodice i informacijama na mreži. 

Metodologija Atlasa kontracepcije zasnovana je na procesu analitičke hijerarhije (AHP). Kada se suočimo s problemom donošenja odluka, na primjer, odabirom najbolje alternative ili benčmarkingom alternativa, potrebno je uzeti u obzir mnoge faktore, ciljeve i kriterije u odnosu na cilj (npr. trošak, raspoloživi resursi,…). Nakon toga, na osnovu odabranih ciljeva, treba razmotriti različite alternative i izabrati onu koja se čini najboljom u pogledu ispunjavanja svih zahtjeva.  Osim toga, može postojati više donositelja odluka koji se bave istim pitanjem s različitim gledištima na problem. 

Ko stoji iza Atlasa? 

Grupa stručnjaka za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava osmislila je pitanja i strukture za Atlas kontracepcije. Među njima su doktori medicine, akademici, predstavnici mladih i političari sa dugogodišnjim iskustvom iz istočne i zapadne Evrope.  Ove grupe nastavljaju da pružaju ključne smjernice za projekat kako se Atlas kontracepcije razvija. 

Atlas evropske politike kontracepcije – Crna Gora (sakupljeni podaci u kojima smo učestvovali)

Crna Gora je u atlasu za 2020. 45,7%, što ukazuje na činjenicu da smo u lošoj poziciji kad je kotracepcija naših mladih u pitanju. Podaci govore da je Stopa prevalencije moderne kontracepcije u zemlji od 0,6 miliona stanovnika NAJNIŽA u Evropi sa samo 18%. Država Crna Gora NE nudi naknade za kontracepciju opštoj populaciji, ni maloljetnicima ni ranjivim grupama, ali je učinila hitnu kontracepciju i samostalne hormonske kontraceptive dostupnim u prodaji, opravdavajući 53,7 boda u ovoj kategoriji. Informacije o kontracepciji se NE pružaju putem web stranica koje podržava Vlada Crne Gore, već od strane pružatelja usluga trećih strana, što dovodi do niže ocjene u ovoj kategoriji od 31%.  

Preporuke Evropske unije i EPF-a:

1.Savjetovanje i pristup informacijama uvijek moraju ići ruku pod ruku sa destigmatizacijom i demistifikacijom kontracepcije, što je problem koji i dalje postoji u regionu jer je stopa prevalencije kontracepcije u Crnoj Gori niska (26%).

2.Podsticanje upotrebe moderne, efikasne kontracepcije treba usvojiti i u politici i u praksi. Kreatori politike, a posebno zdravstveni radnici, moraju uzeti u obzir metode kontracepcije zbog njihove niže cijene na duži rok.

3.Vlada jedne države sa svojim lokalnim samoupravama, treba da uspostavi opcije nadoknade za adolescente i ugroženu populaciju. 

Saradnjom sa osnovnim i srednjim školama u cilju očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja naše djece i omladine, zajednički možemo da pružimo besplatnu zaštitu, kontracepciju I time očuvamo ono najvažnije, zdravlje i živote mladih ljudi.

U nadi da ćete nam pozitivno odgovoriti i upriličiti pozivom na sastanak da pronađemo zajednički način pomoći parovima i omladini,

Srdačno Vas pozdravljamo.

Fondacija I ja imam pravo da budem mama

Predsjednica mr Žana Mihaljević

www.imampravodabudemmama.com