Iskustva i preferencije pacijenta u vezi sa prenosom embriona – Anketa

Iskustva i preferencije pacijenta u vezi sa prenosom embriona – Anketa

Jedan, dva ili tri? Koliko embriona prebaciti nazad u matericu?

ESHRE istraživanje u saradnji sa organizacijom pacijenata-partnera Fertility Europe

Molimo vas da popunite Anketu i pružite doprinos borbi za poboljšanu plodnost.

Da li ste prošli vanjtelesnu oplodnju ili vam je ponuđen tretman plodnosti? Da li ste zabrinuti da imate blizance? Da li ste informisani o rizicima različitih opcija?

Postoji vrlo malo podataka o željama pacijenata kada je riječ o tome koliko embriona treba prenijeti tokom liječenja vantjelesnom oplodnjom.

U ESHRE tražimo naučne i kliničke dokaze da bismo objavili međunarodne smjernice na temu prenosa embriona, ali shvatili smo da nam nedostaju informacije o tome šta naši pacijenti zaista žele.

Molimo vas da popunite našu anketu i javite nam šta znate, šta želite i šta ste doživjeli u vezi sa brojem embriona za prenošenje tokom liječenja vantjelesnom oplodnjom i šansama za rađanje djece. Ovo istraživanje je urađeno u saradnji sa Fertility Europe, našom organizacijom pacijenata-partnera.

Vaš doprinos biće veoma važan resurs za naše smjernice za ljekare plodnosti.

Imajte na umu da neka pitanja ili odgovori možda neće biti primjenljivi na vašu situaciju jer se propisi IVF razlikuju u različitim zemljama. Moći ćete da ih preskočite.

Izbor jezika Ankete je dostupan za naše govorno područje.

https://www.eshre.eu/EmbryoTransferSurvey

?Zajedno na putu do beba!?