Na koji način funkcioniše Time-Laps tehnologija?

Na koji način funkcioniše Time-Laps tehnologija?

Time Laps tehnologija je osmišljena sa ciljem da se minimalizuje vrijeme koje embrioni, zbog obavezne evaluacije od strane embriologa, provode van inkubatora. Vrijeme koje embrioni provedu van inkubatora, u kome se imitiraju specifični mikroklimatski uslovi ženskog organizma, bez obzira koliko kratko, predstavlja stres za embrione. Korišćenjem ove tehnologije, embriolozi imaju 24 časovni nadzor nad razvijanjem embriona, posmatrajući fazu po fazu, bez uzrokovanja stresa i bez promjene uslova. Osim toga, embrioni se ne izlažu stresu u vidu promjene mikroklimatskih uslova u inkubatoru (temperatura, ph, vlažnost, gasovi) niti štetnim agensima iz okruženja i jakoj svjetlosti. Ponekad, čak i najmanja promjena uslova u kojima se razvijaju embrioni, za posledicu može imati prestanak njihovog razvoja.

Kliničke studije su pokazale, da ovaj “neometani razvoj” ima za posledicu višu stopu uspješnosti IVF postupka, jer embriolozima daje informacije o razvoju embriona koje se koriste pri selekciji embriona za embriotransfer sa najvećim potencijalom. Iskustva su pokazala povećanu uspješnost postupka čak i do 50% kod pacijentkinja mlađih od 35 godina!

Uvid u život koji nastaje…

Korišćenjem Time-Laps tehnologije, prave se slike razvoja embriona, poput filma. Ovako nastala sekvenca snimljenog razvoja embriona, embriolozima otkriva “kritične” tačke u razvoju embriona, koje se jako rijetko mogu uočiti kod posmatranja i ocjenjivanja embriona na standardni način. Na taj način, odluke koje embriolozi donose kod odabira najboljnih embriona, imaju i “filmski” dokaz.

Najbolji izbori se prave onda kada imamo najviše informacija, a dinamični razvoj embriona predstavlja pravi izazov. Vrijeme koje protekne između dvije standardne procjene razvoja embriona, u sebi može kriti neke “tajne” koje korišćenjem ove tehnologije embriolozi pretvaraju u korisne informacije. Uz pomoć ove tehnologije se dobijaju izuzetno bitne informacije poput vremena prve diobe, koja je važna jer embrioni podijeljeni u optimalno vrijeme imaju veću šansu za implataciju. Ovu informaciju embriolog ne može dobiti klasičnim pregledom embriona.

Embrioni se u inkubatoru mogu kultivisati 5 dana nakon aspiracije jajnih ćelija nakon čega slijedi embriotransfer  ili zamrzavanje embriona.

Nakon postupka IVF…

Informacije koje se dobijaju na ovaj način, u prvom redu su od koristi embriolozima. Međutim, parovi kod kojih je uspio postupak IVF mogu da dobiju film o nastanku novog života, nešto što ima izuzetno pozitivan psihološki aspekt, jer mogu da vide ono čemu su stremili u toku cijelog postupka. Čak i kod parova koji ne ostvare trudnoću, informacije koje se dobiju imaju značaj, jer se u narednom postupku mogu primijeniti neke korekcije u cilju drugačije kulture embriona kako bi se ostvarila trudnoća.

Izvor jevremova.rs