Nacionalni dan preživljavanja od neplodnosti

Nacionalni dan preživljavanja od neplodnosti

U susret ➡️

NACIONALNOM DANU PREŽIVLJAVANJA OD NEPLODNOSTI

Nacionalni dan preživljavanja od neplodnosti obilježava se svake godine širom svijeta u nedelju prije Dana majki kako bi se sjetili i podržali one koji se bore sa neplodnošću.

Ove godine se održava 1. maja. Kao što cijenimo majke i očeve, cijenimo i one koji se nose sa nemogućnošću da postanu roditelji. Ove godine im se pridružujemo u proslavi svakodnevnih pobjeda u svim oblastima njihovog života. U ovom svijetu borbe i opstanka, previše ljudi je ostavljeno.

Nacionalni dan preživljavanja od neplodnosti je dan koji je izdvojen u nedelju prije Dana majki da se pokaže podrška, stvori svijest i proslavi dan onima koji se bore protiv neplodnosti širom zemlje.

Ovaj dirljivi praznik osnovala je Predsjednica i osnivačica Fondacije Budi mama @zanamihaljevic.official autorka više publikacija i knjiga na temu borbe protiv neplodnosti. Ovaj dan se poklapa sa slobodnim javnim govorom o Surogatstvu i njenoj ličnoj borbi sa neplodnošću.

Ona je stvorila dan da utješi ljude koji se bore protiv neplodnosti – jer ko bolje razumije njihovu nevolju od nekoga ko je prošao kroz isti problem? Ona takođe stvorila sajt i društvene stranice Fondacije Budi mama na kojima pomaže u podizanju svijesti o pitanjima plodnosti www.imampravodabudemmama.com

Nacionalni dan preživljavanja od neplodnosti je dan koji izaziva duboke emocije kod mnogih ljudi, jer ih podsjeća na borbu kroz koju oni ili drugi prolaze kada je u pitanju rađanje djece.

Obično se taj dan slavi da bi se podsjetili da nisu sami u svojoj borbi. Predavanja, fizička ili virtuelna, održavaju se kako bi se ljudi edukovali o neplodnosti. Pokloni se razmjenjuju među oboljelima i takođe se dijele sa oboljelima.

U našem gestu dobre volje da utješimo porodice koje se suočavaju sa problemima neplodnosti, možemo im nesvjesno stvoriti još više bola i, stoga, neki ljudi mogu odlučiti da sakriju probleme sa kojima se suočavaju godinama.

Dakle, proslavljajući ih, učinimo to s ljubavlju i osjećajnošću.

Uz krilaticu Fondacije Budi mama “Zajedno na putu do beba” proslavimo zajednički Nacionalni praznik preživljavanja od neplodnosti. 👩‍🍼👨‍🍼👼

National Infertility Survivors Day is celebrated every year around the world on the Sunday before Mother’s Day to remember and support those struggling with infertility.

This year it takes place on May 1.  Just as we value mothers and fathers, we also value those who deal with the inability to become parents.  This year we join them in celebrating their daily victories in all areas of their lives.  In this world of struggle and survival, too many people are left behind.

National Infertility Survivors Day is a day set aside the week before Mother’s Day to show support, create awareness and celebrate the day for those battling infertility across the country.

This touching holiday was founded by the President and founder of the  Foundation Be a Mom @zanamihaljevic.official, author of several publications and books on the fight against infertility.  This day coincides with a free public speech about Surrogacy and her personal struggle with infertility.

She created the day to comfort people struggling with infertility – because who understands their plight better than someone who has been through the same problem?  She also created the website and social pages of the Foundation Be a Mom, where she helps raise awareness about fertility issues www.imampravodabudemmama.com

National Infertility Survivors Day is a day that evokes deep emotions in many people, as it reminds them of the struggle they or others go through when it comes to having children.

Usually, this day is celebrated to remind people that they are not alone in their struggle.  Lectures, physical or virtual, are held to educate people about infertility.  Gifts are exchanged among the sufferers and also shared with the sufferers.

In our goodwill gesture to comfort families facing infertility problems, we may unwittingly create more pain for them and, therefore, some people may choose to hide the problems they have been dealing with for years.

So, in celebrating them, let’s do it with love and sensitivity.

With the catchphrase of the Foundation Be a Mom “Together on the road to babies”, let’s celebrate together the National Holiday of Surviving Infertility.