O pravima i Peticiji za ukidanje ograničenja za vantjelesnu oplodnju

O pravima i Peticiji za ukidanje ograničenja za vantjelesnu oplodnju

Činjenica da smo Fondaciju registrovali 2020.godine ukazuje na to, da je potreba za ovakvim udruživanjem pacijenata koji vode bitku za roditeljstvo, bila urgentna. Kao takva odjeknula je u javnosti, čime smo zainteresovali sve djelove društva. Udruženje pacijenata je po prvi put, ovoga tipa, pokrenulo Peticiju za veća prava po vise osnova:

Pravo na besplatne vantjelesne oplodnje u Crnoj Gori;

Vantjelesne oplodnje bez ograničenja u broju pokušaja i starosnoj dobi;

Vantjelesne oplodnje sa doniranim genetskim materijalom, dozvoljene procedure Uvoza/Izvoza polnih ćelija i embriona;

Besplatno zamrzavanje jajnih ćelija i embriona nakon procesa vantjelesne oplodnje, dozvoljen uvoz polnih ćelija;

Formiranje Nacionalnog Registra podataka.

Izrada Zakona o surogat majčinstvu… i druge.

Peticiju možete potpisati klikom na link u Biografiji profila Fondacije, takodje na sajtu Fondacije www.imampravodabudemmama.comPeticija Pravo na besplatne vantjesne u Crnoj Gori

Pored Peticije za veća prava za besplatne vantjelesne oplodnje u Crnoj Gori, aktivni smo učesnici u Zahtjevima i procedurama za izmjenu i dopunu DVA Zakona, prvi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju (Član 16. stavka 19.) i više Članova u Zakonu o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama iz 2009.godine.

Zatim po prvi put ovoga tipa se formiraju baze podataka, Registar podataka o procesima vantjelesne oplodnje i drugim podacima koji će služiti za poboljšanje uslova ove kategorije bolesti.