Specijalista za liječenje infertiliteta važan novi korak!

Specijalista za liječenje infertiliteta važan novi korak!

Pravo na postupke liječenja putem IVF ostvaruje se prvenstveno po uputu izabranog doktora ginekologa u zdravstvenim ustanovama, domovima zdravlja.
Izabrani ginekolog upućuje kod specijaliste za liječenje infertiliteta i na osnovu nalaza i mišljenja upućuje na konzilijum za liječenje steriliteta Kliničkog centra.
Uskoro i zvanično saopštenje o izmjenama u koracima ostvarivanja prava na liječenje neplodnosti putem IVF-a, kao i izmijenjen i ažuriran Vodič-uputsvo za IVF od strane Fondacije I ja imam pravo da budem mama.