Znanje je moć!

Znanje je moć!

Ako imamo znanje, sposobni smo da donosimo važne odluke o svom zdravlju, svom tijelu, svom liječenju i osjećamo veću kontrolu nad IVF procesom i rezultatima. Međutim, moramo odabrati odakle ćemo dobiti informacije! Znam da se mnogi od vas trude da pronađu pouzdane informacije, napisane na načine koji mogu da se razumiju i koji se lako mogu primijeniti u svom životu. I zato sam tako podobno ispitala sve uticaje i informacije vezane za IVF koje vam stavljam na raspolaganje. Način na koji se sprovode istraživanja učiniće rezultate pouzdanijim – ili ne! Tokom poslednjih godina istraživala sam na stotine istraživačkih radova za neplodnost, kako bih identifikovala životni stil, navike i faktore životne sredine koji su važni kada je IVF i borba za bebu u pitanju i do sada sam pronašla 22! Spriječite, liječite neplodnost kad imate ovih 22 upozorenja!


22 IVF važna upozorenja
# 1 – starost
# 2 – seksualni odnosi
# 3 – težina
# 4 – Ishrana
5 – Folna kiselina
# 6 – Vitamin D
# 7 – Antioksidanti i DHEA
# 8 – Fizička aktivnost
# 9 – Upotreba supstanci
# 10 – Zagađivanje
# 11 – Zračenje
# 12 – kofein
# 13 – alkohol
# 14 – san
# 15 – pušenje
# 16 – pregrijavanje testisa
# 17 – kadmijum
# 18 – BPA
# 19 – ftalati
# 20 – Stres
# 21 – Depresija
# 22 – Puna svjesnost

?Zajedno na putu do beba!?